Diensten

ErgoFysiek biedt verschillende diensten om uw organisatie weer in topvorm te krijgen. 

Reintegratie

 

Medewerkers met werk gerelateerde klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat die terugkeren na verzuim hebben vaak begeleiding nodig om het risico op nieuw verzuim te reduceren en duurzame inzetbaarheid te verhogen. Vitaal blijven tot aan je pensioen is een investering in jezelf. 

 

Het is niet prettig kort of langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor arbeidskracht mist. Het is daarom goed er alles aan te doen om de werknemer weer zo snel mogelijk op de eigen werkplek terug te laten keren. 

 

Met onze gerichte interventies worden de voorwaarden tot herstel geoptimaliseerd en is een snelle terugkeer op de werkplek te realiseren.

Werkplek onderzoek & Beeldschermwerk

Een medewerker op kantoor werkt gemiddeld meer dan de helft van een werkdag achter een beeldscherm. Ook thuis is de computer niet meer weg te denken. Internetbankieren, 'googelen', face-time op de smartphone, lekker languit zitten op de bank met de tablet of laptop op schoot.

 

Juist een langdurige identieke houding zorgt voor gezondheidsproblemen. Werknemers zitten soms uren stil. Verkramping, gebogen rug-nek, verkeerd ingestelde stoelen en tafels - beeldschermen - toetsenborden en kuisgebruik kunnen leiden tot fysieke overbelasting zoals KANS-klachten (RSI), lage rugklachten en nek-schouderklachten. Daarnaast wordt er te weinig bewogen. 

 

ErgoFysiek heeft veel ervaring met begeleiding in de ICT-sector en kantooromgeving. 

Werkplek onderzoek & Fysieke belasting

Balans in fysieke belasting - belastbaarheid op de werplek is een voorwaarde om de werknemer duurzaam inzetbaar te laten zijn en blijven. 

Wij doen werplek onderzoek naar risico's van fysieke belasting zoals tillen, duwen/trekken, werkhoudingen en repeterende bewegingen. 

 

ErgoFysiek maakt gebruik van de volgende mogelijkheden: 

  • Individueel werkplek onderzoek
  • Groepsgericht werkplek onderzoek 

Dit alles is gericht op de duurzame inzetbaarheid van de werknemer en het voorkomen van verzuim.


Risico Inventarisatie & Evaluatie

RI&E is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemde methode ter bevordering van veilig en gezond werken, wettelijk verplicht. 

Het is een preventiemiddel dat voorkomt dat risico's op het gebied van fysieke belasting en belastbaarheid onbeheersbaar worden, met alle gevolgen van dien. Door tijdig te kijken naar die risico's kan er naar worden gehandeld.

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

 

Door een veilige en gezonde werkomgeving te bieden, laten werkgevers hun medewerkers en de buitenwereld zien dat zij de gezondheid van hun werknemers hoog in het vaandel hebben staan. 

Spreekuur op locatie

Tijdig signaleren en advies geven bij beginnende fysieke klachten voorkomt verering van klachten, verzuim en productiviteitsverlies. Doordat ErgoFysiek de mogelijkheden heeft om een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur te houden op locatie, kan er een snelle anamnese, interventie en direct een werkplekanalyse plaatsvinden.

Ergonomisch advies

Wanneer de fysieke belasting van een functie te hoog of te eenzijdig is kunnen klachten ontstaan. Wij beoordelen de fysieke belasting van de functie en adviseren u over een ergonomisch goede werkplek. Dit advies kan gericht zijn op het hele bedrijf, een afdeling of op een medewerker. Het advies is gericht op goede technische, veilige en gezonde oplossingen. Tevens wordt gekeken om optimaal gebruik te maken van het geschikte gereedschap en de hulpmiddelen. 

 

Voor het optimaliseren van de werplek situatie maakt ErgoFysiek gebruik van meetmethodes: 

  • NIOSH: methode om het risico op overbelasting door tillen van lasten te beoordelen 
  • Antropometrie: het vaststellen van afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam
  • KIM-tool: voor de risico-evaluatie van het tillen, houden en dragen
  • OWAS: fysieke belasting ten gevolge van werkhoudingen evalueren 
  • HARM-methode: het risico op arm-, nek of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken 
  • DUTCH: duw en trek check