Ergonomisch advies op maat op de werkplek

Door het individu of de groep training te geven in het bewust gebruiken van de ergonomische situatie en de werkprocessen is het ergonomische advies op maat compleet. Dit verhoogt de productiviteit en vermindert het risico op fysieke overbelasting.

 

ErgoFysiek heeft hierin ruime kennis en vaardigheid opgedaan binnen productiebedrijven, gezondheidszorg en kantoren. 

Voor het optimaliseren van de werplek situatie maakt ErgoFysiek gebruik van meetmethodes: 

  • NIOSH: methode om het risico op overbelasting door tillen van lasten te beoordelen 
  • Antropometrie: het vaststellen van afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam
  • KIM-tool: voor de risico-evaluatie van het tillen, houden en dragen
  • OWAS: fysieke belasting ten gevolge van werkhoudingen evalueren 
  • HARM-methode: het risico op arm-, nek of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken 
  • DUTCH: duw en trek check