Duurzame inzetbaarheid werknemers

ErgoFysiek is van waarde voor uw bedrijf, gericht op duurzame inzetbaarheid van uw medewerker(s). 

 

ErgoFysiek heeft verschillende tools om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te vergroten 

Ergonomisch werkplek advies

Wanneer de fysieke belasting van een functie te hoog of te eenzijdig is kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Middels het uitvoeren van een ergonomisch onderzoek beoordelen wij de fysieke belasting van de medewerkers. 

 

Wij adviseren u over: 

  • Ergonomisch goede werkplekken; 
  • Geschikte gereedschappen en hulpmiddelen;
  • Het afstemmen van werktaken op de medewerker 

Dit advies kan zich richten op het gehele bedrijf, op een afdeling of op één medewerker.

 

Het ergonomisch werkplekadvies kan ook dienst doen als nadere inventarisatie Fysieke Belasting in het kader van de RI&E.

Functie werkplek analyse

Voor een duurzame inzetbaarheid analyseren en beoordelen wij op detailniveau de functies en werkplekken binnen uw bedrijf. De fysieke en mentale belasting van iedere functie komt hierin duidelijk naar voren. Wij rapporteren dit in een stoplichtmodel, zodat de zwaarte van iedere functie in één oogopslag zichtbaar is. Wij geven advies voor aanpassing van werkplekken en functies én voor gebruik van hulpmiddelen en gereedschappen. Zodoende kunnen ook oudere medewerkers en medewerkers met klachten hun werk blijven uitvoeren.

Training gezond aan het werk

De training is erop gericht om blessures en verzuim te voorkomen en sluit nauw aan bij het dagelijkse werk. Wij trainen uw medewerkers om hen zelf een een gezonde werkhouding eigen te laten maken. Bewustwording en gedragsverandering staan hierbij centraal. 

 

Wanneer medewerkers te maken hebben met fysieke belastende werkzaamheden zal een gestructureerd beleid veel klachten kunnen voorkomen. Investeren in de juiste werkomgeving levert gezonde, productieve en gemotiveerde medewerkers op. Zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog is gegaan is dit van belang. De continuïteit en productiviteit van de werkzaamheden blijven dankzij de juiste werkomgeving gewaarborgd en het verzuim zal minimaal zijn.