Re-integratie

ErgoFysiek verzorgt de re-integratie van medewerkers met fysieke klachten of beperkingen. 

 

Met onze gerichte interventies worden de voorwaarden tot herstel geoptimaliseerd en is een snelle terugkeer op de werkplek goed te realiseren. 

 

Duurzaam inzetbaar blijven, vitaal tot aan je pensioen, investeren in jezelf. 

 

 

 

 

 

 

 


Werkwijze

 • Intake: verdieping in de klacht en de arbeidsomstandigheden
 • Werkplek analyse: wat kan de oorzaak zijn?
 • Alle handelingen worden op de werkvloer met de medewerker uitgevoerd; bij welke handelingen kunnen de klachten worden geprovoceerd
 • Hoe is de belasting- belastbaarheid van de werknemer 
 • Plan van aanpak: samen met de medewerker en de leidinggevende wordt er naar praktische en haalbare oplossingen gezocht en worden de afspraken vastgelegd in een plan van aanpak. 

Plan van aanpak

In het plan van aanpak komen de volgende punten naar voren: 

 • Organisatie van de werkplek
 • Taakinhoud van de medewerker
 • Aanpassingsmogelijkheden van de werkplek
 • Belastbare mogelijkheden verhogen
 • Training op de werkplek/ tilcursus

Training on the job

 • Aanleren van de juiste werktechnieken, veilig lichaamsgebruik op de werkplek 
 • Opbouw van de belasting en belastbare mogelijkheden 
 • Mogelijke aanpassingen op de werkplek (ergonomie) 
 • Taakroulatie 

Evaluatie

Afspraken op korte en lange termijn tussen de werknemer en de werkgever.

 

Resultaat

Snelle en duurzame re-integratie van de medewerker in de eigen functie.