Over ons

 Na mijn opleiding Fysiotherapie ben ik in Zwitserland gestart in een eerste lijn praktijk. Na een jaar ben ik teruggekeerd naar Nederland waar ik als fysiotherapeut in dienst ben getreden bij de bedrijfsgezondheidsdienst van Hoogovens (later Corus en nu Tata steel geheten) in IJmuiden.

 

Bij Hoogovens is mijn belangstelling gewekt voor ergonomie en fysieke belasting.

Hoe kan de werknemer zonder klachten toch gezond en veilig aan de slag blijven en… hoe kan de werknemer die een blessure oploopt, op een verantwoorde wijze en zo snel mogelijk weer terug keren naar zijn of haar werkplek. In de beginjaren is al heel snel mijn interesse voor de bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie gegroeid.

 

Door goede samenwerking binnen een multidisciplinair team en in direct contact met de afdelingsleider en personeelszaken is het mogelijk om een de medewerker met een blessure zo veilig mogelijk maar ook zo optimaal mogelijk weer  terug te laten keren naar de werkplek.

 

Tatasteel is een prachtig bedrijf, dat met heel veel mensen mooie producten maakt, maar die mensen verrichten vooral fysiek werk en daar zijn helaas risico’s aan verbonden. Het is een uitdaging om die risico’s  te minimaliseren, hierdoor is eigenlijk mijn passie voor bedrijfsfysiotherapie, arbeid & gezondheid ontstaan. 

Vragen waarmee ik geconfronteerd werd waren bijvoorbeeld:

Waarom keren de klachten telkens weer terug, welke oorzaak ligt daaraan ten grondslag en hoe kan je een balans vinden tussen een goede belasting en belastbaarheid. Door werknemers te begeleiden in de eerste lijn en ze te observeren op de werkplek tijdens hun werkzaamheden, werd het steeds duidelijker wat de oorzaak was van de klachten die ik hoorde. 

 

 

Het  antwoord lag feitelijk in het ontwikkelen van een nieuwe vorm van trainen: trainen in veilig lichaamsgebruik op de werkplek.

De kunst was om de medewerker anders te laten werken, veiliger te laten werken, met minder energie, maar zonder dat het de productie in de weg stond.

In mijn werkpak, met helm, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril heb ik vele uren rondgelopen binnen het bedrijf om werkplekken te analyseren , taak-handelingen te observeren  en tegelijkertijd de ergonomie erbij te betrekken.  De begeleiding op de werkplek bleek positieve effecten te hebben. Daardoor werden bijvoorbeeld klachten met betrekking tot het bewegingsapparaat voorkomen (preventie).

Duidelijke communicatie en het maken van goede afspraken zijn daarbij essentieel. Uiteindelijk resulteren al deze inspanningen in het terugdringen van het ziekteverzuim en dat is van belang voor zowel de werknemer alsook voor de werkgever. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen.

 

Helaas moest Hoogovens destijds besluiten om de bedrijfsgezondheidsdienst te verzelfstandigen.

Mede om die reden ben ik 25 jaar geleden in Velsen-Noord gestart met mijn eigen  1e lijn praktijk.

 

In de afgelopen jaren heb ik mijn praktijk kunnen uitbreiden en heb ik tevens de arbeids- en bedrijfsfysiotherapie verder kunnen ontwikkelen.

Wij hebben nu een enthousiast en professioneel team van arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten, dat landelijk opereert conform de visie en missie zoals die voor bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie door de beroepsorganisaties worden ondersteund (zie NVBF en KNGF)

 

Voorkom verzuim, voorkom overbelasting, en zet je werk voort op je mooie werkplek!

 

 Wij werken voor

Hieronder vindt u een greep uit onze klantenkring.