Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van de arbeidsrisico's en knelpunten binnen uw organisatie. De RI&E wordt gebruikt als basis voor het opstellen van het plan van aanpak, waarin de actiepunten staan vermeld om het beleid op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid van de werknemer te optimaliseren. 

 

ErgoFysiek voert op professionele wijze uw RI&E uit en vormt DE partij die samen met de werkgever de knelpunten en verbeterpunten goed in kaart kan brengen. 

 

Het gaat erom de methode en expertise tot de beschikking te hebben waarmee gestructureerd de balans tussen de fysieke belasting op de werkplek en de belastbaarheid van de werknemer te duiden en eventueel bij te stellen is. Dat kan ook op een preventieve manier door het voorkomen van fysieke overbelasting en dus het voorkomen van verzuim. 

 

Na de RI&E bent u op de hoogte van de risico's en knelpunten en de maatregelen en acties om de aanwezige risico's en knelpunten te reduceren of weg te nemen. 

Tevens voldoet u aan de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een RI&E. Indien gewenst zetten wij als specialist fysieke belasting activiteiten in werking om de acties uit het plan van aanpak van de RI&E uit te voeren. 

 

ErgoFysiek kan zowel individueel als groepsgewijs trainen met tips op de werkplek of op de werkvloer om de fysieke belasting zo laag mogelijk te maken en te houden. We trainen de werknemer hoe zij hun werkplek veilig en verantwoord kunnen inrichten en gebruiken.