Werkplek onderzoek & fysieke belasting

Een werkplekanalyse is een mogelijkheid om belastende factoren op de werkplek in kaart te brengen. Gericht op de ergonomie, de werkomgeving, werkgedrag en werkhoudingen. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

 

Hierbij gaan we systematisch aan de gang: 

 • Wat is de contactvraag 
 • Wat is de uitgangssituatie 
 • Analyse en organisatie van het werk 
 • Analyse fysieke belasting; taak-handelingsanalyse 
 • Gebruik van hulpmiddelen, indien aanwezig
 • Werkgedrag van de medewerkers
 • Tools voor metingen, indien nodig 

Vanuit de analyse ontstaat een plan van aanpak met onze bevindingen en aanbevelingen voor het optimaliseren van de werksituatie. M.a.w training op de werkplek gericht op de juist houding en beweging en op veilig lichaamsgedrag. 

 

ErgoFysiek maakt gebruik van de volgende mogelijkheden: 

 • Individueel werkplek onderzoek 
 • Groepsgericht werkplek onderzoek 

 


Individueel werkplek onderzoek

Een individueel werkplek onderzoek heeft als doel de gezondheidsrisico's tijdens de werkzaamheden op de werkplek in kaart te brengen, waarbij het voorkomen van verzuim een belangrijke rol speelt. 

 • Probleemanalyse 
 • Taak en handelingsanalyse 
 • Ergonomie van de werkplek 
 • Houding en beweging van de individuele medewerker

Tijdens het onderzoek worden metingen, foto's en eventueel video opnames gemaakt. 

 

Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarbij aanbevelingen worden opgesteld en eventueel adviezen worden gegeven. Bovendien zullen aanpassingen worden geadviseerd, gericht op de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Daarna zal een aantal trainingen plaatsvinden op de werkplek, gericht op eventuele aanpassingen en houdings - en bewegingsadviezen.

 

Groepsgericht werkplek onderzoek

Een onderzoek gericht op fysieke belasting bij werkzaamheden van een groep medewerkers van één of meerdere afdelingen, met als doel het voorkomen van fysieke klachten (preventie).

 • Inventariseren van gezondheidsrisico's op één of meerdere afdelingen 
 • Onderzoek fysieke belasting medewerkers op één of meerdere afdelingen 
 • Vastleggen van knelpunten 
 • Verzuim op basis van fysieke klachten, in frequentie - intensiteit repeterende bewegingen 
 • Belasting - belastbaarheid in kaart brengen 
 • Organisatie werkplek/werkgedrag medewerkers 
 • Hulpmiddelen en toepasbaarheid hiervan 
 • Toepassen van meetinstrumenten 
 • Ergonomie in kaart brengen 
 • Gesprekken met medewerkers 
 • Toepassen van aanbevelingen na RI&E 

Vanuit deze analyse wordt er een plan van aanpak gemaakt met een advies op maat, gericht op het optimaliseren van de werksituatie met zo nodig ergonomische adviezen 

 • Training veilig lichaamsgebruik, gericht op de fysieke belasting 
 • Advies op maat 
 • Aanpassingen in ergonomie 
 • Bronaanpak begeleiden 
 • Voorkomen van recidivering van klachten