Preventie en voorkomen van verzuim

Wanneer een medewerker uitvalt is dat vervelend voor werkgever en werknemer. Het voorkomen van verzuim is belangrijker dan het managen ervan. Van werknemers wordt in de huidige tijd meer verantwoordelijkheid gevraagd voor het welzijn van hun werknemers en de preventie van arbeids- gerelateerde aandoeningen. Die eigen verantwoordelijkheid zal naar verwachting de komende jaren alleen maar verder toenemen, evenals het daarbij behorende financiële risico dat u als werkgever loopt in geval van ziekte van medewerkers. Reden waarom veel organisaties op zoek zijn naar passende oplossingen om het verzuim zoveel mogelijk te beperken.

 

ErgoFysiek heeft bewezen dat de hoge kosten, die verzuim met zich meebrengt, verlaagd kunnen worden met een juiste interventie en begeleiding gericht op fysieke belasting. We hebben de deskundigheid om de werkgever en werknemer hierin te begeleiden. 

 

Wanneer kunnen onderlinge afspraken lastiger worden: 

  • Bij complex verzuim 
  • Bij onwetendheid van de werkgever, die niet weet welke stappen verantwoord zijn 
  • Een medewerker die vaker verzuimt dan normaal 

Soms wordt het verzuim echter te complex. 

Denk hierbij aan: 

  • Medische beperkingen die langer duren dan verwacht; 
  • een medewerker die langer verzuimt dan normaal;
  • andere factoren die een rol kunnen spelen waardoor een medewerker onnodig lang wegblijft van zijn werk. 

U heeft dan als werkgever en als werknemer hulp nodig van een deskundige die met u meedenkt en u concreet helpt met de juiste vervolgstap in het verzuimbeleid. 

 

Werkwijze individueel en groepsgewijs: 

  • Inventariseren van risico's en knelpunten op het gebied van fysieke belasting 
  • Signaleren van voorbodes van fysieke klachten 
  • Werplek analyse / afdelingsonderzoek 
  • Actie op het gebied van veilig lichaamsgebruik, tilcursus, aanpassen van de ergonomie en/of 'training on the job'